main

?

@"Najmocniej za ten brak dobrego wychowania filozoficznego przepraszam, mam niestety taki nieładny nawyk,
że za najgłębszą z wszystkich rzeczy uważam próżnię; stąd moje zamiłowanie do banałów i banalizacji."